YDS ÇÖZÜM TEKNİKLERİ : CONDITIONALS

CONDITIONALS

IF KALIPLARI

Type 0

IF CLAUSE                                                                                                                         RESULT CLAUSE

Present simple                                                                                                                  Present simple

Type 1

IF CLAUSE                                                                                                                          RESULT CLAUSE

Present simple                                                                                                                  Will / shall / be going to

Present continuous                                                                                                        May / might / could

Present perfect                                                                                                                   Can

Can ( ability)                                                                                                                         Must / have to

Must / have to/ be to Vo                                                                                                 Imperatives

Should                                                                                                                                         Should / had better / ought to

Type 2

IF CLAUSE                                                                                                                           RESULT CLAUSE

Past simple                                                                                                                           Would Vo / would be V-ing

Past continuous                                                                                                                Might Vo / might be V-ing

Could ( ability)                                                                                                                   Could Vo / could be V-ing

Had to / was to Vo / were to Vo

Type 3

IF CLAUSE                                                                                 RESULT CLAUSE

Past perfect                                                                                                                          Would have V3

Past perfect continuous                                                                                             Might have V3

Could have V3 ( ability)                                                                                             Could have V3

Mixed Type

IF CLAUSE                                                                                            RESULT CLAUSE

TYPE 2                                                                                                                                                      TYPE 3

IF CLAUSE                                                                                             RESULT CLAUSE

TYPE 3                                                                                                    TYPE 2

DERS NOTLARI : 

Şart cümleleri anlamlarına, zamana veya kullanılan fiillere göre farklı gruplara ayrılır.

Type 0 genel ve bilimsel geçerliliği olan durumlarda kullanılır.

Type 1 şimdiki zamanda özel ve kişisel geçerliliği olan durumlarda kullanılır.

Type 2 şimdiki zamanda gerçek olmayan veya mümkün olmayan durumlarda kullanılır.

Type 3 geçmiş zamanda gerçekleşmeyen durumlarda kullanılır.

If type’a göre fiillerde değişiklik gösterir:

Type 0 : It is …

Type 1 : It will be …

Type 2 : It would be …

Type 3 : It would have been …

If bağlacının kullanıldığı şart cümleleri kendi modal kullanımlarını ortaya çıkarır. Ön çok sıkıntı yaratan durumlardan biri could modalı can modalının geçmişi mi veya might modalı may modalının geçmişi mi olduğu konusundadır. Bu durum if bağlacı kullanılıdığında hem doğru hem de yanlışdır.

Might ve Could modal fiilleri eğer daha düşük ihtimal anlamında kullanılıyorlarsa Type 1 ile yani present zamanda kullanılmalarında bir sakınca yoktur.

İngilizce’de geçerli olmayan, gerçek olmayan, ihtimali olmayan, imkanı olmayan, hayal olan, dedikodu olan durumlarda fiilin bir derece geçmişi alınır. Böyle bir durum söz konusu ise might (may modal fiilinin bir derece past hali) ve could (can modal fiilinin bir derece past hali) Type 2 ile kullanılabilir. Type 3 kullanımında ise hem gerçek olmayan bir durum vardır hem de bu durum geçmişte gerçekleşmiştir. Yani gerçek olmadığı için can modal fiili could olur. Geçmişte olduğunu belirtmek için perfect zaman eklenir yani could have V3 olur. Type 3 ile sadece could have V3, might have V3 ve would have V3 modal yapıları kullanılır.

Diğer bağlaçlarda olduğu gibi if bağlacında da 1 ana cümle ve 1 yan cümle vardır. Bağlaçlarla birlikte yani bağlaçlardan hemen sonra kullanılan cümle yan cümledir. Yan cümle bağlacın anlamını taşıdığı için bağlaçla birlikte kullanılmalıdır. If bağlacı da “eğer” anlamında şart belirttiği için hemen arkasından kullanılan yan cümle şart cümlesidir. Yan cümlede belirtilen şarta bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ise ana cümlede belirtilir.

If kalıplarında If bağlacı cümle başında kullanılmıştır :

If + Şart Cümlesi / Yan Cümle , Sonuç Cümlesi / Ana Cümle.

If bağlacı cümlenin ortasında kullanılsa da yan cümle arkasından gelmelidir. If kalıplarını çalışırken bu durumu aklınızdan çıkarmayın:

Sonuç Cümlesi / Ana Cümle if + Şart Cümlesi / Yan Cümle

Hangi fiili veya modal fiilini nerede kullanacağınıza karar verirken if bağlacının konumu çok önemlidir. Şart cümlesinde kullanabileceğiniz bir fiili sonuç cümlesinde kullanamaya bilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda hangi cümlede ne kullanabileceğiniz ve ne kullanamayacağınız belirtilmiştir:

IF TYPE 0 & 1 IF Şart cümlesi / Yan cümle , sonuç cümlesi / ana cümle
KULLANILIR Present simplePresent continuous

Present Perfect

Can

Must / have to / has to /

Should

am to Vo, is to Vo, are to Vo

,,

,

,

,

,

,

Present simpleWill / shall / be going to

Can

Must / have to / has to /

Should / had better / ought to

May / might / could

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

KULLANILMAZ Will / shallCould / Might / May

had better/ought to / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Past simple / Past continuous

Past perfect

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

,,

,

,

,

,

,

,

,

,

Present PerfectPresent continuous

Past simple / Past continuous

Past perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

If bağlacı ortada kullanılırsa kuralların yerleri de değişir:

IF TYPE 0 & 1 Sonuç cümlesi / Ana cümle if şart cümlesi / yan cümle
KULLANILIR Present simpleWill / shall / be going to

Can

Must / have to / has to /

Should / had better / ought to

May / might / could

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Present simplePresent continuous

Present Perfect

Can

Must / have to / has to /

Should

am to Vo, is to Vo, are to Vo

 

KULLANILMAZ Present PerfectPresent continuous

Past simple / Past continuous

Past perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Will / shallCould / Might / May

had better/ought to / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Past simple / Past continuous

Past perfect

Would Vo / Would be Ving

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Type 2 şart cümlelerinde geçerli olmayan, gerçek olmayan, ihtimali olmayan, imkanı olmayan veya hayal olan bir durum söz konusu olduğu için anlam her ne kadar present olsa da past yapı kullanılır. Type 3 şart cümlelerinde ise hem anlam hem de yapı past olduğu için fiillerde past perfect kullanılır, modallara da perfect yapı eklenir : Could have V3, Might have V3,Would have V3.

Burada zaman uyumuna dikkat edilmesi gerekir. Present yapıdaki Type 1 ile Past yapıdaki Type 2 veya Type 3 kullanamazsınız. Type 2 ile Type 3 ise birlikte kullanılabilir ve buna mixed type denir. Ana cümle type 2 iken yan cümle type 3 olabilir veya ana cümle type 3 iken yan cümle type 2 olabilir. Ancak mixed type hiçbir zaman type 1 ile yapılamaz.

IF TYPE 2 & 3 IF Şart cümlesi / Yan cümle , sonuç cümlesi / ana cümle
KULLANILIR Past simplePast continuous

Past Perfect

Past perfect continuous

Had to / was to Vo / were to Vo

Could ( ability)

Could have V3 ( ability)

,,

,

,

,

,

,

Would Vo / would be V-ingMight Vo / might be V-ing

Could Vo / could be V-ing

Would have V3

Might have V3

Could have V3

KULLANILMAZ Present simplePresent Perfect

Present continuous

Will / May / Can / be going to

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Shall / Should

Had better/ Ought to

Would Vo / would be V-ing

Might Vo / might be V-ing

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Should have V3

Must have V3

,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Present simpleWill / shall / be going to

Can

Must / have to / has to /

Should / had better / ought to

May / might / could

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Present simple

Present Perfect

Present continuous

Past simple / Past continuous

Past perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Should have V3

Must have V3

If bağlacı ortada kullanılırsa kuralların yerleri de değişir:

IF TYPE 2 & 3 Sonuç cümlesi / Ana cümle if şart cümlesi / yan cümle
KULLANILIR Would Vo / would be V-ingMight Vo / might be V-ing

Could Vo / could be V-ing

Would have V3

Might have V3

Could have V3

Past simplePast continuous

Past Perfect

Past perfect continuous

Had to / was to Vo / were to Vo

Could ( ability)

Could have V3 ( ability)

KULLANILMAZ Present simpleWill / shall / be going to

Can / May

Must / have to / has to /

Should / had better / ought to

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Present simple

Present Perfect

Present continuous

Past simple / Past continuous

Past perfect / had to Vo

was to Vo / were to Vo

Should have V3

Must have V3

Present simplePresent Perfect

Present continuous

Will / May / Can / be going to

will be Ving / will have V3 /

can have V3 / may have V3

Shall / Should

Had better/ Ought to

Would Vo / would be V-ing

Might Vo / might be V-ing

Could have V3

Might have V3

Would have V3

Should have V3

Must have V3

If kurallarının sorularda uygulanması:

KPDS 1992

SORU: If they ………. out some market research for the new product, they ………. such heavy losses in sales.

A) have carried / had been spared

B) carried / will be spared

C) carry / have been spared

D) had carried / could have been spared

E) would have carried / were spared

DERS NOTU: If kurallarını daha rahat uygulayabilmek için sorudaki hangi boşluğun ana cümle ve hangi boşluğun yan cümle olduğunu belirlememiz gerekir. If bağlacından hemen sonra gelen cümle şart cümlesi veya diğer adıyla yan cümledir. Diğer cümle ise ana cümle veya diğer adıyla sonuç cümlesidir:

If they ………. out some market research for the new product,” yan cümle/şart cümlesi

they ………. such heavy losses in sales.” ana cümle/sonuç cümlesidir.

Cümleleri belirlediğinizde şıklardaki iki cevaptan hangisinin hangi cümleye ait olduğunu da belirlemiş olursunuz.

yan cümle/şart cümlesi / ana cümle/sonuç cümlesi

A) have carried / had been spared

B) carried / will be spared

C) carry / have been spared

D) had carried / could have been spared

E) would have carried / were spared

Bu şekilde ayırdıktan sonra artık if kurallarını uygulamaya başlayabilirsiniz. Çözümlerde zorlanıyorsanız tablolardan ve konu anlatımlarından kopya çekebilirsiniz 🙂

ÇÖZÜM:

A) şıkkında “have carried” present perfect yani if type 1’dir. “had been spared” ise past perfect yani if type 3’dür. Zaman uyumu yoktur. Unutmayın type 1 ile type 2 veya 3 mixed type olarak kullanılmaz çünkü zaman uyumu yoktur. Ayrıca ana cümlede asla “had been spared” gibi fiil kullanılmaz. Hem zaman uyumsuzluğundan hem de if kuralından dolayı A şıkkı elenir.

B) şıkkında “carried” past yani if type 2’dir. “will be spared” ise future yani if type 1’dir. Zaman uyumu yoktur. Unutmayın type 1 ile type 2 veya 3 mixed type olarak kullanılmaz çünkü zaman uyumu yoktur ve dolayısıyla B şıkkı elenir.

C) şıkkındaki yan cümledeki “carry” fiili de ana cümlede kullanılan “have” fiili de bize kullanılan zamanın present olduğunu gösterir. Her iki cümlede de present kullanıldığı için zaman uyumu vardır. Ancak unutmayın ki if kurralarına göre ana cümlede present simple olur (are spared), future simple olabilir (will be spared) ancak şıktaki verildiği gibi present perfect “have been spared” kullanılmaz. Dolayısıyla C şıkkı elenir.

D) şıkkında yan cümledeki “had carried” past perfect yani if type 3’dür. Ana cümledeki “could have been spared” ise past zamandır ve yine type 3’dür. Yani hem zaman hem de if kullanımı açısından tam bir uyum vardır. Dolayısıyla D şıkkı kalır.

E) şıkkı mixed type gibi görünebilir ancak dikkatli olun. Her ne kadar “would have carried” past zamanda ve type 3 olsa da ve “were spared” de past zamanda ve type 2 olsa da şık elenir çünkü yan cümlede asla would have V3 veya would modal fiilinin hiçbir çekimini (would Vo / would be Ving) kullanamazsınız. Dolayısıyla E şıkkı da elenir. Doğru cevap D şıkkıdır.

If kurallarını bağlaç sorularında şık elemek için kullanbilirsiniz:

KPDS 2012

SORU : A symphony is like a castle with its own grand structure, …….. a short song will have a different and a less complex form more like a cottage.

A) before B) if C) although D) whether E) whereas

DERS NOTU: Böyle bir sorunun çözümünde present simple ve will Vo kullanıldığı için hemen aklınıza if bağlacı gelebilir. Ancak if kurallarını işe koşacak olursanız ilk eleyeceğiniz şık if olur. İki cümlenin ortasında kullanıldığında if bağlacından önce virgül kullanılmaz. Ayrıca if bağlacından sonraki yan cümlede (şart cümlesinde) will kullanılmaz. Dolayısıyla öncelikle B şıkkı elenir.

If kurallarını yukarıdaki gibi bağlaç sorularının yanısıra cümle tamamlama sorularında da şık elemek için kullanabilirsiniz:

KPDS 2012

SORU : …. , London has decided to transform its poorest neighbourhood into a display of what the Olympic Games can mean beyond medals.

A) Since the athletes are competing to win gold, silver and bronze medals

B) Because many people question the value of hosting the Olympic Games

C) Whenever the idea of hosting the Olympic Games emerges

D) Though the political support would be dependent on being chosen to host the Olympic Games

E) If hosting international events is considered to be a valuable experience

DERS NOTU: Tıpkı bağlaç sorusunda olduğu gibi cümle tamamlama sorusunda da anlama bakmadan öncellikle bağlaç kurallarınıişe koşmamız gerekir. Bir şıktaki cümle istediği kadar anlamlı olsun, eğer kurallara uymuyor ise elenir. If bağlacının kullanıldığı E şıkkı için de bu durum geçerlidir. If cümlesinde present simple ( is considered) kullanılmıştır. Doğru kullanılmıştır ve type 0 veya type 1 olduğuna işaret eder. Sorudaki cümlede yani ana cümlede/sonuç cümlesinde ise Present Perfect (has decided) kullanılmıştır. If kurralarının verildiği tablolara baktığınızda bunun mümkün olmadığını ve yanlış şık olduğunu anlayabilirsiniz. Dolayısıyla E şıkkı elenir.

İPUCU : If bağlacı iki virgül arasında ek bilgi veya açıklayıcı bilgi vermek için kullanılmış olabilir. Soruda kaç tane virgül olduğuna dikkat edin. If bağlacının bu kullanımı ilerleyen derslerde işlenecektir.

Devrik şart cümleleri

  1. Type 1 in devriği should ile olur , Type 2 nin were , Type 3 ün devriği had ile baslar

IF Type 1

If you need help, I will be there for you.

IF Type 1 devrik : SHOULD

Should you need help, I will be there for you.

IF Type 2

If you needed help, I would be there for you.

IF Type 2 devrik : WERE

Were you to need help, I would be there for you.

IF Type 3

If you had needed help, I would have been there for you.

IF Type 2 devrik : HAD

Had you needed help, I would have been there for you.

2008 ÜDS FEN

7. Scientists predict that should the current rate of deforestation in the rainforests —-, a great many of the species they support —- completely by the turn of the 22nd century.

A) continue / will have disappeared

B) is continued / will disappear

C) was continued / would disappear

D) had continued / would have disappeared

E) will continue / would have disappeared

DERS NOTU : Böyle bir soruda “should” ile başlayan devrik şart cümlesini belirleyebilirseniz cevabın type 1 olacağını anlayabilirsiniz. Type 1 olan A ve B şıkkı dışında ki bütün şıklar elenir. Dikkat ederseniz C, D ve E şıklarında “would” bulunmaktadır ve Type 1 ile asla “would” kullanamazsınız. A ve B şıkları arasında seçim yapabilmek için sorudaki diğer ipuçlarına da dikkat etmek gerekir.

ÇÖZÜM: En basit çözüm time marker’ı bulabilmek ve by the turn of the 22nd century zaman ifadesinin gerektirdiği öncelikleri bilmekten geçer. Önceliğimiz A şıkkındaki Future Perfect ikinci alternatif ise B şıkkındaki Future Simple dır. A şıkkındaki continue (active) ve B şıkkındaki is continued (passive) arasında seçim yapmak için basit bir kuralı işe koşabiliriz. MODAL+Vo : Yani cümledeki should dan sonra gelecek fiil yalın olmalıdır is olmaz. CEVAP: A

TEKNİK: Cümle başında gördüğümüz SHOULD aslında IF Type 1 dir (IF+Present, Future). Bu zamanların dışına çıkılmaması gerekir.

TEKNİK: Sorudaki scientists bilim cümlesi olduğunu dolayısıyla Present zamanda kalmamız gerektiğini söyler.

NOT:Predict”fiili PRESENT ise THAT den sonra FUTURE gelir kuralını unutmayalım. Bu kural bizi E şıkkına götürebilir ve böylece yanlış şıkkı işaretleyebilirsiniz ancak dikkatli olun çünkü IF (Should) yapısından sonra Future (will) gelmez. Dolayısıyla bir tekniği işe koşarken mutlaka dikkatli olun; bir başka kural söz konusu olabilir.

ÖZGÜR KARTAL

0539 493 5323

ozgur.kartal@gmail.com

info@toefldersnotlari.com

 
Reklamlar
Yorum bırakın

1 Yorum

  1. YDS ÇÖZÜM TEKNİKLERİ : CONDITIONALS « ÖZGÜR KARTAL

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: